Multilingual Turkish Dictionary

ULNAŞMAQ

ULNAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulanmaq. ulnanmaq. qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. əklənmək. əkləşmək. əklinmək. əkinmək. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq