Multilingual Turkish Dictionary

ULNATMAQ

ULNATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

altını üstünə gətirərək düzəlttirmək. çəvirtmək