Multilingual Turkish Dictionary

ULQAŞMAQ

ULQAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaşmaq. yoluxmaq. yolxuşmaq. yolğuşmaq. çatmaq