Multilingual Turkish Dictionary

ULQAM

ULQAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğam.
dağların başı, təpəsi, ulğamı, gərişi, kötəli. qullə

ULQAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğam.
dağ ətəyi.
silsilə. alanğ. sıra sər sərə sır sıra.
dağ ulqamı: sıra dağlar.
soyaq. sorağ. şəcərə.
pozuq işlr ulqamı