Multilingual Turkish Dictionary

ULTUZÇU

ULTUZÇU : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulduzçu. ılıdızçı. astıronot. gəlcəkçi. gələcəkdən qonuşan