Multilingual Turkish Dictionary

ULULANMIŞ

ULULANMIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulu. ulun. ilun. ulan. sayqıdəğər. söz dinlədən