Multilingual Turkish Dictionary

ULULATMAQ

ULULATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğutmaq. uluqutmaq. ilahiləşdirmək. çox ucatmaq