Multilingual Turkish Dictionary

ULULAYIŞ

ULULAYIŞ : Turuz Dictionary

ulucama. ululama. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz

ULULAYIŞ : Turuz Dictionary

ulucama. ululama. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz

ULULAYIŞ : Turkish Turkish

ululamak eylemi ya da biçimi