Multilingual Turkish Dictionary

ULUQLAMAQ

ULUQLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uluğlamaq. yücəltmək. ucaltmaq. böyükləmək. ağırlamaq. sayğamaq. hörmət qoymaq.
tanrı səni uluqlasın.
bəy məni uluqladı.
uluğnı uluğlayan qut bulur