Multilingual Turkish Dictionary

ULUSLAR ARASI PARA FONU STAND-BY ANLAŞMASI

ULUSLAR ARASI PARA FONU STAND-BY ANLAŞMASI : Turkish English Hukuk

IMF stand-by agreement