Multilingual Turkish Dictionary

ULUTAR

ULUTAR : Turuz Dictionary

-uludar eldə dəyər, bilik biləklə altun

ULUTAR : Turuz Dictionary

-uludar eldə dəyər, bilik biləklə altun