Multilingual Turkish Dictionary

ULUZ

ULUZ : Turuz Dictionary

millətlər.
anda uluz: birləşmiş millətlər

ULUZ : Turuz Dictionary

millətlər.
anda uluz: birləşmiş millətlər