Multilingual Turkish Dictionary

UMAÇA

UMAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

uma. girdə nəsnələrə deyilir. uma gəmiyi. budun gəmiyi