Multilingual Turkish Dictionary

UMLANILMAQ

UMLANILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

imlənilmək. imgələnilmək. simgələnilmək. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. çizinilmək. cızınılmaq. işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. markalanılmaq. nişanlanılmaq