Multilingual Turkish Dictionary

UMMACI

UMMACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

umacı.
qonculus. qərə qonculus. yabanı qul. xoxan. qəbirdən çıxan ölünü andıran şəbəh. vampir.
umma. qaraqulaq. qul. dev. albastı. qarabastı. xoxan. bücü, büyü edən nərsə. cin