Multilingual Turkish Dictionary

UMMANA

UMMANA : Turuz Farsca - Türkce

enginə uqyanusa-kim qəmivə batdı o, dünya dəmin itirdi, enginə dalmış biri, evrən gözündə qalmaz