Multilingual Turkish Dictionary

UMMAQ

UMMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bəkləmək. ümüd edmək. gözləmək.
uma uma gələn.
uma uma gedən.
bunlar umduqları umucağa çatası deyillər.
nəqədər ummaq olar, bəsdi umdun !.
umarlı, küylü günlər.
bel bağlamaq. güvənmək.
biz sizə umuruq.
istəmək.
nə umur: nə istir.
məndən bir nərsə daha umma.
umdu umdu yoruldu.
uşaq umduğun verməzlərki.
kişi umduğun arar.
bəkləmək.
sizdən bunu bəkləməzdim.
göztutmaq. gözətləmək. bəkləmək. arzulamaq. xahiş edmək. tilmurmaq. ümütlə, həsrətlə baxmaq.
umunmaq. umtunmaq. umtulmaq. umnalmaq. ümid edmək. düşünmək. güman edmək.
qoydu eli umduru.
qaldıq baxa umduru

UMMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

arzulamaq. diləmək. arzulamaq. diləmək. istəmək. bəkləmək. göz tikmək. gözlənmək. bəkləmmək. umulmaq. ümidlənmək. gümanlanmaq. yerikləmək. yamanca istəmək, diləmək, həvəslənmək. dilək diləmək.
gəbəlik dövrünün ilkin iki üç ayınadək, ummaq, yerikləmək, viyarlı olmaq, bayağı (olağan. adi) bir olaydır.
nərsənin olmasın ummaq, bəkləmək: yol gözləmək

UMMAQ : Turuz Dictionary


görübdə ummaq: görməkdən doymamaq.
demişlər sürmür uzun sevgidə ömür, sevən sevəni gördükcə umur. (gördükcə umur: doymur)

UMMAQ : Turuz Dictionary

usmaq. qanazmaq. sanmaq

UMMAQ : Turuz Dictionary

uymaq. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək. gözləmək. bəkləmək. sarqınmaq

UMMAQ : Turuz Dictionary


görübdə ummaq: görməkdən doymamaq.
demişlər sürmür uzun sevgidə ömür, sevən sevəni gördükcə umur. (gördükcə umur: doymur)

UMMAQ : Turuz Dictionary

usmaq. qanazmaq. sanmaq

UMMAQ : Turuz Dictionary

uymaq. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək. gözləmək. bəkləmək. sarqınmaq

UMMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to set* great hopes [on], to set* hopes [on]; to set* one;s hopes [on], to rely [on]; bir kəsdən ummaq to rely on / upon smb.; to expect [d.], to depend upon / on, to count on; Ondan umma! Don;t have confidence in him / her

UMMAQ : Az Turkish Farsi

چشمداشت داشتن
توقع داشتن
منتظر بودن

ummaq : تورکجه تورکجه

[تاثیرسیز ائیلم ‏]اوُموداوْلماق،اوُمود ائتمک، بیر شئیین اوْلماسینی ایسته‏مک (فا:امید و انتظار داشتن). {دیوان لغات تورک ده ایشله نیبدیر،دده}