Multilingual Turkish Dictionary

UMMASAYTİNİSƏ

UMMASAYTİNİSƏ : Turuz Dictionary


üzülməzdin sevməseydinsə, küsəməzdin ummasaydinisə

UMMASAYTİNİSƏ : Turuz Dictionary


üzülməzdin sevməseydinsə, küsəməzdin ummasaydinisə