Multilingual Turkish Dictionary

UMMAZ

UMMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

anmaz. aymaz. aymazaq. dalıq. uyuq. uyqaş. uyqaç. uğraş. bilsiz. toy. gözü bağlı.qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. korsan ( < kor). cahil. qafil