Multilingual Turkish Dictionary

UMMAZINMAQ

UMMAZINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

anmazıqmaq. aymazıqmaq. aymazlanmaq. dalqınıqmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq. qəflətə düşmək, basınmaq. qəflət yuxusuna dalınmaq, batmaq. koralmaq. qəflət edmək