Multilingual Turkish Dictionary

UMRANCA

UMRANCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umsanca. yumranca. yumsanca. imrəncə. imləncə. imsəncə. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. istəncə. isləncə. issəncə