Multilingual Turkish Dictionary

UMRANTIRIŞ

UMRANTIRIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umrandırış. umrandırı. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. qoşqunduru. qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə