Multilingual Turkish Dictionary

UMSANCA

UMSANCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umranca. yumranca. yumsanca. imrəncə. imləncə. imsəncə. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. istəncə. isləncə. issəncə