Multilingual Turkish Dictionary

UMSANMAQ

UMSANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umranmaq. yumranmaq. yumsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalsınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq

UMSANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umunmaq. ummaq. ümid edmək