Multilingual Turkish Dictionary

UMULAN

UMULAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ummul. gözlənən.
ummul iyiliklərə çatdıq.
hər kiməsnənin ummulun çatdıran bayat.
umunclu. umutlu

UMULAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

bəklənən. görünən. mə;muli