Multilingual Turkish Dictionary

UMULMADIQ

UMULMADIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

alışınmamış. alşınmamış. alşarı (< alış aşırı: alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. əcib. ənayi. eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. şaşrınıq. çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc. ğeyri mə;mul.
umulmaz gözlənməz. bəklənməz.
umulmadıq sonuclar verəcək qarışıq iş: qarışıq durum. çapanoğlu