Multilingual Turkish Dictionary

UMUMİYYƏTDƏ

UMUMİYYƏTDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ütünlükdə
bütünlükdə belədir: umumiyyətdə belədir