Multilingual Turkish Dictionary

UMUR

UMUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

umar. ümitli. qanaş. barış. uyaş. məsləhət

ÜMÜR : Arin Turkish Etimology Dictionary

meh. şeh. duman. buxar

UMUR : Turuz Dictionary

təvəqqö'.
duman. çən. meh.¶-ömür varkən, umur bitməz. (umur: ümidçilik)

UMUR : Turuz Dictionary


amac. niyyət. hədəf.
mulahizə. diqqət.
umur göstərmək.
ömür varkən, umur var. (umur: ümidçilik).
demişlər sürmür uzun sevgidə ömür, sevən sevəni gördükcə umur. (gördükcə umur: doymur)
yoluğ yoluğa ulaşar, yollar uzar, güdə ömür, uzun umur, yaşda bitər yolda qalar. (yoluğ: güdül. koridor. uzun yol). (umur: intizar)

UMUR : Turuz Dictionary

-çox özən, saysalış, umur, diqqət, e'tina ilə: özənə uzana. sarıla sarğana

UMUR : Turuz Dictionary


kəsgənək. kəsgəncəlik. özən. güdər. güdü. sayı. diqqət.
kəsgəncəyimi qaçırdın.
qılav. qılağ. qırağ. qırav. qıyağ. qıyav. qıla. qıra. özən. öznə. çəqət. çiqət. qıloy. güdər. güdü. diqqət.
qıloy. güdər. güdü. qılav. diqqət. təvəccüh

UMUR : Turuz Dictionary

dəğin. diqqət.
didik. titik. tetik. saysalış. diqqət.
önəm. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. diqqət

UMUR : Turuz Dictionary

təvəqqö'.
duman. çən. meh.¶-ömür varkən, umur bitməz. (umur: ümidçilik)

UMUR : Turuz Dictionary


amac. niyyət. hədəf.
mulahizə. diqqət.
umur göstərmək.
ömür varkən, umur var. (umur: ümidçilik).
demişlər sürmür uzun sevgidə ömür, sevən sevəni gördükcə umur. (gördükcə umur: doymur)
yoluğ yoluğa ulaşar, yollar uzar, güdə ömür, uzun umur, yaşda bitər yolda qalar. (yoluğ: güdül. koridor. uzun yol). (umur: intizar)

UMUR : Turuz Dictionary

-çox özən, saysalış, umur, diqqət, e'tina ilə: özənə uzana. sarıla sarğana

UMUR : Turuz Dictionary


kəsgənək. kəsgəncəlik. özən. güdər. güdü. sayı. diqqət.
kəsgəncəyimi qaçırdın.
qılav. qılağ. qırağ. qırav. qıyağ. qıyav. qıla. qıra. özən. öznə. çəqət. çiqət. qıloy. güdər. güdü. diqqət.
qıloy. güdər. güdü. qılav. diqqət. təvəccüh

UMUR : Turuz Dictionary

dəğin. diqqət.
didik. titik. tetik. saysalış. diqqət.
önəm. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. diqqət

UMUR : Az Turkish Farsi

آرزومند
امیدوار

UMUR : Turkish Turkish

aldırış etme, önem verme

UMUR : Turkish Risale

(Emir. C.) Emirler. İşler. Hususlar. Maddeler.(Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı, ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. L.)

UMUR : Ottoman Turkish

(Emir. C.) Emirler. İşler. Hususlar. Maddeler.(Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı, ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. L.)

UMÛR : Ottoman Turkish

işler, emirler, hususlar

UMUR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Görgü, bilgi, deneyim

UMUR : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.)
görgü, bilgi, deneyim.
erkek ve kadın adı olarak kullanılır

UMUR : Turkish Turkish Hukuk

İşler

UMUR : Turkish English

n. matters, concern, matter of importance

UMUR : Turkish German

(ç.) Sachen, (ç.) Angelegenheiten

UMUR : Turkish French

affaires, occupations