Multilingual Turkish Dictionary

UMURSAMAMAQ

UMURSAMAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aldırmamaq. saymamaq. oralı olmamaq. önəmsəməmək. ağırsamamaq. yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. yüngül tutmaq. azımsımaq. dəğər, önəm verməmək. oralı olmamaq. umursamamaq. kiçimsəmək. xəfifsəmək.
vaz keçmək. aldırmamaq. oralı olmamaq. umursamamaq. mühimsəməmək. boş vermək

UMURSAMAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

baldırlıq edmək. aldırmamaq. qeyitsiz davranmaq. istəməmək. aldırış edməmək. qol sırtından qaramaq. önəm verməmək. büsürəvsüz edmək. boş vermək