Multilingual Turkish Dictionary

UMURSAMAQ

UMURSAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

marağlanmaq. önəm vermək. əhmiyət vermək. qızıqsınıv.
önəmsəmək. önəm vermək. əsirgəmək. diqqət edmək. gözətmək. qayıdlamaq.
sanatmaq. önəmsəmək. önəm vermək. ilgi göstərmək. aldırmaq. ilgi göstərmək. ilgilənmək