Multilingual Turkish Dictionary

UMURSAMIYAN

UMURSAMIYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qolayçı. qolay tutan. önəm verməz. səhlənkar

UMURSAMIYAN : Turuz Dictionary

önəmsəməz. önəmsəməyən. önəm vermiyən, verməz. saymıyan. sıypağ. savsıq. keçinən. keçişən. güzəşçi. gözyumucu. tolerant. qapsamlı. oyqayışlı. oylayışlı. anlayışlı. (uyqanışlı). xoşgörüşlü. qolaygörülü. qolay tutan. qolayçı. qıssa gələn. başısoyuq. savığ sala. savsala. savsağ. aldırmayan. aldırmazan. yumşaqçı. gəvşək. gəvir. kəvir. əsirgəyən. asırqayan. yasırqayan. acırqayan. oysal. uysal. savramiş. savarmiş. səğrəmiş. səhlənkar. salağar. salığar. qısrıt. qıtsır. ehmalkar. musamihəkar. mudaraçı

UMURSAMIYAN : Turuz Dictionary

önəmsəməz. önəmsəməyən. önəm vermiyən, verməz. saymıyan. sıypağ. savsıq. keçinən. keçişən. güzəşçi. gözyumucu. tolerant. qapsamlı. oyqayışlı. oylayışlı. anlayışlı. (uyqanışlı). xoşgörüşlü. qolaygörülü. qolay tutan. qolayçı. qıssa gələn. başısoyuq. savığ sala. savsala. savsağ. aldırmayan. aldırmazan. yumşaqçı. gəvşək. gəvir. kəvir. əsirgəyən. asırqayan. yasırqayan. acırqayan. oysal. uysal. savramiş. savarmiş. səğrəmiş. səhlənkar. salağar. salığar. qısrıt. qıtsır. ehmalkar. musamihəkar. mudaraçı