Multilingual Turkish Dictionary

UMURSUN

UMURSUN : Turuz Dictionary

umursan. özən. saysal. sayla. kəndinə gəl. başın topla. ağlın başıva al. diqqət ed

UMURSUN : Turuz Dictionary


yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin. (əkdirsin: əkidirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin)

UMURSUN : Turuz Dictionary


yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin. (əkdirsin: əkidirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin)

UMURSUN : Turuz Dictionary


hər nəyə sən cumursun, başqasından umursun. (içindəki varlığın dışarıda kölgəsini göz arar)

UMURSUN : Turuz Dictionary

umursan. özən. saysal. sayla. kəndinə gəl. başın topla. ağlın başıva al. diqqət ed

UMURSUN : Turuz Dictionary


yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin. (əkdirsin: əkidirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin)

UMURSUN : Turuz Dictionary


yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin. (əkdirsin: əkidirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin)

UMURSUN : Turuz Dictionary


hər nəyə sən cumursun, başqasından umursun. (içindəki varlığın dışarıda kölgəsini göz arar)