Multilingual Turkish Dictionary

UMURTUN

UMURTUN : Turuz Dictionary


qalmağıva yer verdim, içməyivə çay verdim, sevməyivə can verdim, gedməyivə yol verdim, nə umurdun bilmədim!

UMURTUN : Turuz Dictionary


qalmağıva yer verdim, içməyivə çay verdim, sevməyivə can verdim, gedməyivə yol verdim, nə umurdun bilmədim!