Multilingual Turkish Dictionary

UMUTSUZLUKA DÜŞMEK ( YA DA KAPILMAK)

UMUTSUZLUKA DÜŞMEK ( YA DA KAPILMAK) : Turkish Turkish

hiç umudu kalmamak, güveni sarsılmak, olumsuzluğa sürüklenmek