Multilingual Turkish Dictionary

XÜSUSlYYƏTÇl

XÜSUSlYYƏTÇl : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bir şeyin sahibi, mülkiyyetçi; yiye, sahibkar.