Multilingual Turkish Dictionary

XİŞTƏK

XİŞTƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

< qıstək. qıslıq. qısılmış, darcıq, qoltuq altı, şalvar ağına salınan dayaq tikə.
< kov. kovştək: iki nərsənin açılan yeri