Multilingual Turkish Dictionary

XƏŞMƏR

XƏŞMƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

xaç kimi, xaç biçimində pətəkdə qoyulan ağaclar