Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏR ƏTƏR

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Farsca - Türkce

çalçarağ daldarağ. sorsorağ. izizər. xəbər nişan

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Farsca - Türkce

sav salıq

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Farsca - Türkce

sələn çələn

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Farsca - Türkce

səs sov

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Farsca - Türkce

sorğa sorağ

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Dictionary

sal savat.
balam qaşqay elində sal savat

XƏBƏR ƏTƏR : Turuz Dictionary

sal savat.
balam qaşqay elində sal savat

XƏBƏR ƏTƏR : Az Turkish Farsi

[عر]اثر و نشانه. خبر و سراغ