Multilingual Turkish Dictionary

XƏFTİ-DİMAQ

XƏFTİ-DİMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]: xəfti-dimaq ol-maq
beyni xarab olmaq, başrna hava gel-mek. Şəhərdə belə danışırdılar ki, Əhməd bəy xəfti-dimaq olub. Ə.Haqverdiyev.