Multilingual Turkish Dictionary

XƏLİFƏLİK

XƏLİFƏLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. tar. caliphate; % bir saatliq xəlifəlik
- king for a day

XƏLİFƏLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Xelifenin hakimiyyeti
altrnda olan yerler, memleketler.
Xelife ünvanr (titulu).