Multilingual Turkish Dictionary

XƏLƏF

XƏLƏF : Azerbaijani English Dictionary

i.
follower; bu nəzəriyyənin xələfləri the followers of the doctrine;
family, son; xalqının xələfi son of his people; öz zəmanəsinin xələfi child of his time

XƏLƏF : Turuz Farsca - Türkce

alıcı yerbasar. avucu. (avğuci. alğuci)

XƏLƏF : Turuz Farsca - Türkce

artış

XƏLƏF : Turuz Farsca - Türkce

ayağ verən dalısın tutan

XƏLƏF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Sonradan gelen, biri-nin yerine keçen ve ya keçmeli olan, onun işini davam etdiren, onu evez eden adam. M.F.Axundzadənin xələfləri.
Ya tələf olmalı, ya xələf. (Ata. sözü). [Settarzade] təklikdə, ya evdə nə qədər sakit, sönük gö-rünürsə, adam içində, ictimai yerlərdə öz xələflərini görür.. Mir Celal.
övlad, varis. Gör qılsa onu tələf həva-dis! Yox bir xələfi ki ola varis. Füzuli. Der-dim ki, gözəl xələf olarsan; Bir ailəyə şərəf olarsan. M.Ə.Sabir. Oğlunun özünə layiq bir xələf olacağından fərəhlənib, xan qocalıq günlərini şad və rahat keçirmək ümidində idi. M.Rzaquluzade. // Nesil, soy. öz xələfin gərək gözləyə kişi.. Q.Zakir. Sən də onun kimi qocalacaqsan, hörmət uma-caqsan xələflərindən. S.Rüstem.