Multilingual Turkish Dictionary

XƏLƏT-BARAT

XƏLƏT-BARAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

top. [ər.] Bağrşlanan şey, pul ve s.; bexşeyiş, hediyye. On səkkiz gün toyda qalandan sonra aşıq xələt-bara-tını da götürüb, yola düşdü. Aşrq Əlesger. [Vaqif Kazrma:] Nahaq yerə xanın keyfi tutulanda imarətə gəlmirsən. Bilirsən, bol xələt-barat alarsan. çemenzeminli.