Multilingual Turkish Dictionary

XƏLVƏT

XƏLVƏT : Azerbaijani English Dictionary

I. s. secret; [gizli] covert, veiled; xəlvət görüş secret meeting; xəlvət kəbin secret / clandestine marriage; xəlvət tipoqrafiya clandestine / underground / secret press; xəlvət təhlükə veiled threat II. z. secretly; in secret; underhandedly; xəlvət getmək to steal* away / out

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

gizlək
alışverişə işlək, əlverişli olmayan xəlvət yer: korayağ.
bu korayağ yerdə tükan işləməz

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

hörüt

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

ıssız, qıraq yer

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

korfəz

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

koruq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

körük

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

kürnüc

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

küsnüc
yaşam qoruğu

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaprınıc tınıc

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırlaq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıslaq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıyı

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıylaq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qızlaq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorma

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorma

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoy

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qulaq

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

quy

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

sayxaş

XƏLVƏT : Turuz Farsca - Türkce

sayraş aram.
sayraşlıq: xəlvətlik.
bir sayraşlıq bulmadım ki qalan işlərimidə qurtaram

XƏLVƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
is. Tenha yer, gizli yer, heç kes olmayan yer. Xəlvətə çəkilmək. Nə xəlvətdə oturmusan?
Vermərəm aləmə xəlvət otaqda; Deyib, gülüb danışmağı səninlə. Q.Zakir. Mirzə Səfər eşitmişdi ki, şeir yazmaq üçün iki vasitə lazımdır: xəlvət otaq və bir şüşə şərab. Ə.Haqverdiyev.
sif. Adamsrz, boş, gediş-geliş olmayan. Zora xəlvət küçələrin birində divara vərəqə yapışdırmaq istərkən, almanca danışıq səsləri eşitdi. S.Veliyev.
zərf Xelvetce, gizlice. Xəlvət pıçıldaş-maq. Xəlvət göz qoymaq.
[Alr bey:] Ay Zeynal, Hacı Qasım azından ildə xəlvət beş dükan tikdirirmi? çemenzeminli. Sərvətə qul olan bir rüşvətxorun; Xəlvət qazandığı var-dövlət oldu; Aşkar itirdiyi ləyaqət oldu. B.Vahabzade. // sif. Gizli, xelveti, mehre-mane. Xəlvəti söhbətimiz var.
Sənin gözəl-liyinin mən də çoxdan aşiqiyəm; Nə xəlvəti demək olmur, nə aşikarə sənə. Ə.Vahid.

XƏLVƏT : Turuz Dictionary

yan, qıraq, ucqar, uçqar, ıssız yer. çökə. çökək. çökət. quşə. korfəz. koruq. körfəz. körük. kürnüc. küsnüc. küsənc. gizlək. bucaq. qurun. yan. qırlaq. qıslaq. qıyı. qıylaq. qorma. qort. qoruq. qoy. qulaq. quy. quytu. yatışıq. yatışma. yatsayış.
sağ çök

XƏLVƏT : Turuz Dictionary

yan, qıraq, ucqar, uçqar, ıssız yer. çökə. çökək. çökət. quşə. korfəz. koruq. körfəz. körük. kürnüc. küsnüc. küsənc. gizlək. bucaq. qurun. yan. qırlaq. qıslaq. qıyı. qıylaq. qorma. qort. qoruq. qoy. qulaq. quy. quytu. yatışıq. yatışma. yatsayış.
sağ çök