Multilingual Turkish Dictionary

XƏRİTƏ

XƏRİTƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kərtə. nəqşə

XƏRİTƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Yer sethinin coğrafi ve-ziyyetinin kağrz ve s. üzerinde tesviri. Coğ-rafiya xəritəsi. Asiyanın xəritəsi. Dünya xəri-təsi. Yer üzünün xəritəsindən silinmiş qədim dövlətlər.
Kəndim, balacasan, çox balaca-san; Adın yox dünyanın xəritəsində. M.Araz.

XƏRİTƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. map; dəniz xəritəsi [sea] chart; yarımkürələr xəritəsi map of the world, map of the hemispheres; aviasiya xəritəsi air map