Multilingual Turkish Dictionary

XƏSİLLƏŞMƏK

XƏSİLLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Göyermek (taxrl
haqqrnda). Körpə və tər taxıl xəsilləşirdi. S.Rehimov.