Multilingual Turkish Dictionary

XƏSTƏLƏDƏN

XƏSTƏLƏDƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yıpratıcı. düşgünlədən. xarablayan