Multilingual Turkish Dictionary

XƏYAL GÖRMƏK

XƏYAL GÖRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

düşəmək (< düş). xəyala dalmaq.yuxu görmək. düş görmək