Multilingual Turkish Dictionary

XAMITQIÇ

XAMITQIÇ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan. Ayaqlarr (qrçlarr) eyri, eyriqrç, xamrtpaça. Qızın anadangəlmə qüsuru var idi
qılçaları əyri idi (el ara-sında belələrinə xamıtqıç deyirlər). S.Dağlr.