Multilingual Turkish Dictionary

XANDA

XANDA : Arin Turkish Etimology Dictionary

handa. qanda. harda. {
< ər: hər + yerdə.
kan + yerdə). necəki görünür,
hər; sözü
genişliyi, genəlliyi, uzalığı, dərinliyi, ucalığı. bir sözdə ölçüsüzlüyü; göstərir. demək olarki
hər. ər; ində kökü
kan: qan: gen; dədir}.
hanıdır: nə (uzaq) zamandır

XANDA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanda. qayda. qayuda. nərədə

XANDA : Arin Turkish Etimology Dictionary

toyda verilən dadlıq

XANDA : Arin Turkish Etimology Dictionary

toyda verilən dadlıq