Multilingual Turkish Dictionary

XANIMƏFƏNTİ

XANIMƏFƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xanıməfəndi. üstün sayqı göstərmiş olmaq üçün, qadın adlarının sonuna gətirilir, yaxud, adlarının yerinə işlənir. bacı. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım